sídlo:
AK Hana Kuchyňková Palizová
Československé armády 383/5
500 03 Hradec Králové

mobil: 739 232 957
tel.: 491 616 617
fax: 491 616 618
e-mail: hana.palizova@ak-palizova.cz
skype: hana.palizova

NABÍDKA SLUŽEB

AK HKP poskytuje právní služby zejména v níže uvedených oblastech práva:

Obchodní právo

 • právo obchodních společností (zejména založení obchodních společností, průvodcem celým „životem“ firmy vč. přípravy valných hromad)
 • obchodní závazkové vztahy (příprava či revize nejrůznějších typů smluv šitých tzv. na míru pro daný obchod, požadavek a kýžený cíl klienta) jsou základní specializací AK HKP
 • směnečné právo

Insolvenční právo

 • poradenství na straně věřitele a dlužníka
 • příprava návrhu na zahájení insolvenčního řízení a přihlášky pohledávky

Občanské právo

 • jednou z hlavních specializací AK HKP je právo nemovitostí (převody nemovitostí, družstevních bytů) – díky spolupráci s řadou realitních kanceláří nabízí AK HKP rovněž komplexní a výhodný balíček služeb související s převodem nemovitostí zahrnující přípravu kupní smlouvy (případně smlouvy o smlouvě budoucí) vč. návrhu na vklad vlastnického práva, smlouvu o advokátní úschově a ověření podpisů na předmětných smlouvách.
 • zástavní práva, věcná břemena
 • další formy zajištění, jako např. ručení, smluvní ppokuty
 • dědické spory
 • odpovědnost za škodu, náhrada škody
 • závazkové právo (příprava či revize nejrůznějších typů smluv)

Rodinné právo

 • ve věcech péče soudu o nezletilé (rozhodování o výchově a výživě nezletilých dětí, o styku rodičů)
 • rozvody manželství (sporný, nesporný rozvod), rozdělení společného jmění manželů

Pracovní právo

 • poradenství jak pro zaměstnance tak zaměstnavatele

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • právní pomoc poškozeným

Dále nabízíme advokátní úschovu a ověřování podpisů.

Ve výše uvedených oblastech práva Vám AK HKP vypracuje požadovaný právní úkon (např. smlouvu) či právní stanovisko, rovněž Vás však bude zastupovat v řízení před soudy všech stupňů či v rozhodčím řízení.