sídlo:
AK Hana Kuchyňková Palizová
Československé armády 383/5
500 03 Hradec Králové

mobil: 739 232 957
tel.: 491 616 617
fax: 491 616 618
e-mail: hana.palizova@ak-palizova.cz
skype: hana.palizova

MGR. HANA KUCHYŇKOVÁ PALIZOVÁ

Mgr. Hana Kuchyňková Palizová

Mgr. Hana Kuchyňková Palizová vystudovala Právnickou fakultu univerzity Palackého v Olomouci. Studium úspěšně ukončila úspěšným složením státní zkoušky a obhajobou diplomové práce na téma Kupní smlouvy dle obchodního zákoníku v roce 2005 a tentýž rok nastoupila praxi advokátní koncipientky v advokátní kanceláři v Ostravě.

Během své koncipientské praxe získala bohaté zkušenosti zejména v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva, které získala při poskytování komplexních právních služeb v několika výrobních firmách (o velikosti 100 – 350 zaměstnanců). Rozsáhlé zkušenosti si ze své koncipientské praxe odnesla rovněž v oblasti vymáhání pohledávek.
V únoru roku 2009 založila Mgr. Hana Kuchyňková svou samostatnou advokátní kancelář v Hradci Králové, kde působí dosud.

Klienty Mgr. Hany Kuchyňkové Palizové jsou od počátku její samostatné advokátní praxe jak jednotlivé fyzické osoby, tak firemní klientela a to od malých živnostníků po středně velké společnosti s regionální i celorepublikovou působností.

TÝM ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Mgr. Hana Kuchyňková Palizová, advokátka

3 právní asistenti

Administrativní síla – asistentka